Chương trình trả thưởng tập trung – BONUS

Là chương trình quản lý chính sách trả thưởng khuyến khích điểm bán phát triển thuê bao, khuyến khích bán gói và dịch vụ GTGT, quản lý chi trả.

- Các chức năng hệ thống:

   + Quản lý chính sách trả thưởng

   + Quản lý chính sách khuyến khích bán gói và dịch vụ GTGT

   + Quản lý chi trả

   + Các báo cáo: tổng hợp hoa hồng, chi tiết hoa hồng, …

- Lợi ích của hệ thống: Giúp công ty viễn thông quản lý được các chính sách trả thưởng nhanh, chính xác. 

Trụ sở Hà Nội

Địa chỉ : Tầng 3, tòa nhà Housing, 299 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: (024) 379.252.30 - Fax: (024) 397.252.31

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 30 Lê Văn Miến - Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. HCM

Tel: 0903 286 605

Liên kết

© 2012 Telsoft jsc., All rights reserved.