Dịch vụ khai thác nghiệp vụ báo cáo chuyển vùng quốc tế

Dịch vụ khai thác nghiệp vụ báo cáo chuyển vùng quốc tế năm 2016 là dịch vụ hỗ trợ nghiệp vụ báo cáo công nợ, quản lý dịch vụ chuyển vùng quốc tế, quản trị hệ thống

- Các chức năng hệ thống gồm:

   + Import công nợ

   + Công cụ duyệt thanh toán

   + Báo cáo chi tiết công nợ theo tháng

   + Báo cáo tuổi nợ để theo dõi công nợ

   + Các nhiều báo cáo hữu ích khác

- Lợi ích hệ thống: Hỗ trợ khách hàng tối đa trong việc nhập liệu và xuất ra các báo cáo quan trọng.

Trụ sở Hà Nội

Địa chỉ : Tầng 3, tòa nhà Housing, 299 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: (024) 379.252.30 - Fax: (024) 397.252.31

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 30 Lê Văn Miến - Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. HCM

Tel: 0903 286 605

Liên kết

© 2012 Telsoft jsc., All rights reserved.