Sản phẩm Dịch vụ

  1. Viễn thông
  2. Y tế
  3. Dịch vụ
  4. Khối chính phủ
Hệ thống khóa mở tự động (nâng cấp pha 6)

Hệ thống khóa mở tự động (nâng cấp pha 6)

Thứ năm, 17 Tháng 5 2018 00:00

Hệ thống Khóa mở tự động (KMTĐ) là hệ thống đón nhận bản tin NEIF từ hệ thống IN/ICC. Bản tin NEIF thể hiện các thay đổi trạng thái, tác...

Website hỗ trợ kinh doanh dịch vụ wifi Hotspot

Website hỗ trợ kinh doanh dịch vụ wifi Hotspot

Thứ năm, 17 Tháng 5 2018 00:00

Đây là hệ thống áp dụng cho việc quản lý kinh doanh dịch vụ của hệ thống MOBIWIFI. Hệ thống có các chức năng cơ bản của website: login, logout, thay...

Hệ thống trả thưởng khuyến khích

Hệ thống trả thưởng khuyến khích

Thứ năm, 17 Tháng 5 2018 00:00

Hệ thống trả thưởng khuyến khích là hệ thống cho phép khai báo các tiêu chí, chính sách trả thưởng khuyến khích cũng như cung cấp các tính năng, tiện...

Hệ thống Notification Gateway

Hệ thống Notification Gateway

Thứ sáu, 01 Tháng 12 2017 04:02

Notification Gateway System là hệ thống phần mềm nhằm phân phối các thông báo từ hệ thống tính cước trực tuyến (OCS) đến các hệ thống nhận và xử lý...

Hệ thống Location Filter

Hệ thống Location Filter

Thứ sáu, 01 Tháng 12 2017 03:43

Location Filter System là hệ thống phần mềm phụ trợ cho hệ thống tính cước thời gian thực, đáp ứng xử lý nghiệp vụ cho dịch vụ tính cước ưu...

Hệ thống Quản lý bán buôn dịch vụ Giá trị gia tăng

Hệ thống Quản lý bán buôn dịch vụ Giá trị gia tăng

Thứ ba, 28 Tháng 11 2017 03:53

Hệ thống phần mềm Quản lý bán buôn dịch vụ Giá trị gia tăng - MBF-Sale-Voucher là hệ thống phần mềm nhằm quản lý việc khai báo, gạch code và...

Hệ thống phần mềm quản lý sim thẻ

Hệ thống phần mềm quản lý sim thẻ

Thứ hai, 17 Tháng 7 2017 10:23

Hệ thống phần mềm quản lý sim thẻ là hệ thống được xây dựng nhằm cung cấp 1 kho tài nguyên SIM, Số, Thẻ tập trung duy nhất cho toàn...

Hệ thống đo tải, kiểm thử chất lượng dịch vụ và tự phát triển các hệ thống dịch vụ GTGT - TESTLAB

Hệ thống đo tải, kiểm thử chất lượng dịch vụ và tự phát triển các hệ thống dịch vụ GTGT - TESTLAB

Thứ hai, 17 Tháng 7 2017 10:21

Hệ thống đo tải, kiểm thử chất lượng dịch vụ và tự phát triển các hệ thống dịch vụ GTGT - TESTLAB là hệ thống xây dựng trên cơ sở...

Chương trình trả thưởng bán VAS

Chương trình trả thưởng bán VAS

Thứ hai, 17 Tháng 7 2017 10:18

Chương trình trả thưởng bán VAS – MBF1-VAS là chương trình với các chức năng:    + Hỗ trợ tính chỉ tiêu KPI mới cho Công ty Mobifone 1,  ...

Chương trình trả thưởng tập trung – BONUS

Chương trình trả thưởng tập trung – BONUS

Thứ hai, 17 Tháng 7 2017 10:16

Là chương trình quản lý chính sách trả thưởng khuyến khích điểm bán phát triển thuê bao, khuyến khích bán gói và dịch vụ GTGT, quản lý chi trả. -...

Dịch vụ khai thác nghiệp vụ báo cáo chuyển vùng quốc tế

Dịch vụ khai thác nghiệp vụ báo cáo chuyển vùng quốc tế

Thứ hai, 17 Tháng 7 2017 10:14

Dịch vụ khai thác nghiệp vụ báo cáo chuyển vùng quốc tế năm 2016 là dịch vụ hỗ trợ nghiệp vụ báo cáo công nợ, quản lý dịch vụ chuyển...

Hệ thống quản lý dịch vụ giá trị gia tăng VASPLATFORM

Hệ thống quản lý dịch vụ giá trị gia tăng VASPLATFORM

Thứ hai, 17 Tháng 7 2017 10:02

Hệ thống quản lý dịch vụ giá trị gia tăng VASPLATFORM là hệ thống xây dựng một cổng kết nối tập trung cho việc phát triển các dịch vụ VAS...

Hệ thống đăng ký thông tin cho thuê bao trả trước 1414

Hệ thống đăng ký thông tin cho thuê bao trả trước 1414

Thứ hai, 25 Tháng 7 2016 08:26

Hệ thống đảm nhiệm vai trò làm kênh đăng kí thông tin cho thuê bao trả trước (qua giao diện trên trang portal, qua tin nhắn SMS), đáp ứng theo...

Hệ thống nhắn tin trúng thưởng MOBIBONUS

Hệ thống nhắn tin trúng thưởng MOBIBONUS

Thứ hai, 25 Tháng 7 2016 06:13

Hệ thống cung cấp các chức năng hỗ trợ các đơn vị phát triển dịch vụ, đơn vị kinh doanh lên các kịch bản khuyến mại và chạy các chương...

Hệ thống bảo mật truy cập ứng dụng phương thức OTP (One Time Password)

Hệ thống bảo mật truy cập ứng dụng phương thức OTP (One Time Password)

Thứ hai, 25 Tháng 7 2016 09:29

Hệ thống cung cấp cho Vinaphone một hệ thống xác thực tài khoản tập trung, mạnh mẽ và dễ tích hợp Hệ thống gồm các chức năng chính: -          Quản...

Hệ thống hỗ trợ quản lý tạo, xóa thẻ cào LOADSCRATCH

Hệ thống hỗ trợ quản lý tạo, xóa thẻ cào LOADSCRATCH

Thứ hai, 25 Tháng 7 2016 09:02

Hệ thống hỗ trợ việc quản lý, tạo, xóa thẻ cào tại Trung tâm TC&TK, đáp ứng yêu cầu kinh doanh, quản lý thẻ cào của toàn bộ công ty...

Hệ thống quản lý dịch vụ chuyển vùng quốc tế ROAMING

Hệ thống quản lý dịch vụ chuyển vùng quốc tế ROAMING

Thứ hai, 25 Tháng 7 2016 09:23

Hệ thống cho phép quản lý dịch vụ chuyển vùng quốc tế với nhiều tính năng hữu ích, khai báo cước linh hoạt. Hệ thống gồm các chức năng chính:...

Hệ thống đối soát trạng thái thuê bao HLRC

Hệ thống đối soát trạng thái thuê bao HLRC

Thứ hai, 25 Tháng 7 2016 08:47

Hệ thống đối soát trạng thái thuê bao giữa các nguồn số liệu Offline, Online, đưa ra danh sách sai lệch thuê bao giữa các nguồn số liệu. Hệ thống...

Hệ thống quản lý, giám sát trạm BTS/NodeB mạng Vinaphone ứng dụng công nghệ bản đồ số - 3GTOOL

Hệ thống quản lý, giám sát trạm BTS/NodeB mạng Vinaphone ứng dụng công nghệ bản đồ số - 3GTOOL

Thứ hai, 25 Tháng 7 2016 09:33

Hệ thống giúp cho đơn vị quản lý, giám sát sự cố và xử lý khắc phục sự cố các trạm phát sóng đưa ra cảnh báo kịp thời cho...

Dịch vụ giám sát thuê bao cho Doanh nghiệp MFINDER

Dịch vụ giám sát thuê bao cho Doanh nghiệp MFINDER

Thứ hai, 25 Tháng 7 2016 09:18

Dịch vụ cho phép xác định được vị trí thuê bao hiện tại và quá khứ hoặc lịch trình của thuê bao trong quá khứ thuê bao MobiFone trên lãnh...

Hệ thống camera cảnh báo nhiệt và cảnh báo nguồn tập trung SMS

Hệ thống camera cảnh báo nhiệt và cảnh báo nguồn tập trung SMS

Thứ năm, 08 Tháng 1 2015 08:23

Hệ thống quản lý giám sát và cảnh báo môi trường cho các phòng máy chủ. Các chức năng chính của hệ thống gồm: -        Quản lý giám sát vào...

Cổng hỗ trợ chăm sóc khách hàng - Customer Selfcare (BCCS)

Cổng hỗ trợ chăm sóc khách hàng - Customer Selfcare (BCCS)

Thứ năm, 08 Tháng 1 2015 08:24

Là một phân hệ thuộc hệ thống tính cước và quản lý khách hàng tập trung.

Hệ thống tính cước và quản lý khách hàng (trả trước - trả sau) BCCS

Hệ thống tính cước và quản lý khách hàng (trả trước - trả sau) BCCS

Thứ năm, 08 Tháng 1 2015 08:23

Hệ thống phần mềm tính cước và quản lý khách hàng hỗ trợ các hãng cung cấp dịch vụ viễn thống và các đơn vị dịch vụ khác có thể...

Hệ thống báo cáo doanh thu phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh Công ty REPORT

Hệ thống báo cáo doanh thu phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh Công ty REPORT

Thứ năm, 08 Tháng 1 2015 08:23

Hệ thống phần mềm thu thập và tổng hợp dữ liệu báo cáo doanh thu để phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp....

Cổng thanh toán cước GTGT - CHARGING PROXY

Cổng thanh toán cước GTGT - CHARGING PROXY

Thứ năm, 08 Tháng 1 2015 08:23

Hệ thống hỗ trợ thanh toán cước các dịch vụ giá trị gia tăng (GTGT) cho các thê bao di động - Charging Proxy. Hệ thống gồm các chức năng...

Hệ thống quản lý đầu tư PM

Hệ thống quản lý đầu tư PM

Thứ năm, 08 Tháng 1 2015 08:24

Hệ thống quản lý đầu tư là hệ thống phần mềm nghiệp vụ hỗ trợ các doanh nghiệp quản lý thông tin và tiến độ các dự án đầu tư...

Hệ thống hỗ trợ IN - IN Support (khuyến mại, interchange, khoá mở tự động)

Hệ thống hỗ trợ IN - IN Support (khuyến mại, interchange, khoá mở tự động)

Thứ năm, 08 Tháng 1 2015 08:22

Hệ thống hỗ trợ IN - IN Support là hệ thống hỗ trợ các chương trình khuyến mại, thay đổi trạng thái thuê bao và thực hiện khóa mở dịch...

Hệ thống hỗ trợ khuyến mại và đặt lịch tặng quà cho các dịch vụ giá trị gia tăng VASPROM

Hệ thống hỗ trợ khuyến mại và đặt lịch tặng quà cho các dịch vụ giá trị gia tăng VASPROM

Thứ hai, 25 Tháng 7 2016 09:26

Hệ thống cung cấp một công cụ cho phép thực hiện các chương trình khuyến mại đến với khách hàng một cách kịp thời, đúng thời điểm, đúng đối tượng....

Hệ thống cổng đấu nối thuê bao tập trung HLRGATEWAY

Hệ thống cổng đấu nối thuê bao tập trung HLRGATEWAY

Thứ hai, 25 Tháng 7 2016 08:55

Hệ thống cung cấp cổng nghiệp vụ trung gian giữa HLR và các hệ thống nghiệp vụ khác, quản lý giám sát tập trung Hệ thống gồm các chức năng...

Cổng quản lý gói và đăng ký dịch vụ GTGT - VAS PROVISIONING

Cổng quản lý gói và đăng ký dịch vụ GTGT - VAS PROVISIONING

Thứ năm, 08 Tháng 1 2015 08:20

Hệ thống quản lý đăng ký các gói dịch vụ giá trị gia tăng (GTGT) cho các thuê bao di động - Vas Provisioning Hệ thống gồm các chức năng...

«
»
Hệ thống tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và điều hành tại Bệnh viện

Hệ thống tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và điều hành tại Bệnh viện

Thứ hai, 17 Tháng 7 2017 10:24

Hệ thống tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và điều hành tại Bệnh viện là hệ thống phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện đảm bảo quy...

Hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện VietHIS

Hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện VietHIS

Thứ năm, 08 Tháng 1 2015 08:24

Hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện VietHIS là hệ thống phần mềm toàn diện cho một bệnh viện hoặc cơ sở y tế, quản lý toàn bộ hoạt...

Hệ thống quản lý bệnh viện - phòng khám thông minh VietHIS Cloud

Hệ thống quản lý bệnh viện - phòng khám thông minh VietHIS Cloud

Thứ bảy, 27 Tháng 8 2016 04:54

VietHIS Cloud là hệ thống toàn diện cho bệnh viện, phòng khám và cơ sở y tế giúp nâng cao hiệu quả làm việc, giảm thiểu chi phí đầu tư...

«
»
Dịch vụ khai thác nghiệp vụ báo cáo chuyển vùng quốc tế

Dịch vụ khai thác nghiệp vụ báo cáo chuyển vùng quốc tế

Thứ năm, 09 Tháng 3 2017 09:50

Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ các nghiệp vụ như: - Hỗ trợ nghiệp vụ báo cáo công nợ  - Hỗ trợ nghiệp vụ quản lý dịch vụ CVQT...

Cung cấp giải pháp và tối ưu các hệ thống đảm bảo việc quản lý các dịch vụ giá trị gia tăng của CSP

Cung cấp giải pháp và tối ưu các hệ thống đảm bảo việc quản lý các dịch vụ giá trị gia tăng của CSP

Thứ năm, 09 Tháng 3 2017 09:19

Xây dựng một cổng kết nối tập trung cho việc phát triển các dịch vụ VAS nhằm hướng tới các mục đích sau: - Đơn giản hóa việc tích hợp...

Dịch vụ hỗ trợ thiết lập nghiệp vụ đáp ứng chuyển mạng giữ số

Dịch vụ hỗ trợ thiết lập nghiệp vụ đáp ứng chuyển mạng giữ số

Thứ năm, 09 Tháng 3 2017 08:55

Mobile Number Portability (MNP) là Dịch vụ cho phép thuê bao chuyển từ nhà mạng này sang nhà mạng khác mà vẫn giữ nguyên số điện thoại. MNP cho phép...

Dịch vụ tích hợp hệ thống

Dịch vụ tích hợp hệ thống

Thứ hai, 24 Tháng 12 2012 07:21

Với đội ngũ chuyên gia IT nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT, đã từng tham gia nhiều dự án lớn trong các lĩnh vực viễn thông,...

Dịch vụ Outsourcing

Dịch vụ Outsourcing

Thứ ba, 02 Tháng 4 2013 02:01

Ngày nay với việc Công nghệ thông tin phát triển 1 cách nhanh chóng theo tốc độ của các chip vi xử lý, các hệ thống IT cũng vì thế mà ngày...

Dịch vụ Giá trị gia tăng

Dịch vụ Giá trị gia tăng

Thứ ba, 12 Tháng 4 2016 08:04

CUNG CẤP DỊCH VỤ GTGT Công ty Telsoft cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng di động thông qua hệ thống tin nhắn SMS 8991 (Hiện nay...

«
»
Chương trình hỗ trợ, quản lý tổ chức và giám sát thanh toán HRM

Chương trình hỗ trợ, quản lý tổ chức và giám sát thanh toán HRM

Thứ hai, 17 Tháng 7 2017 10:19

Chương trình hỗ trợ, quản lý tổ chức và giám sát thanh toán HRM là hệ thống tin học hóa quá trình quản lý tổ chức và giám sát thanh...

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Thứ năm, 01 Tháng 9 2016 09:19

Địa chỉ: http://moitsw.dvctt.gov.vn Hệ thống có nền tảng ứng dụng TELSOFT ESP (e-goverment services platform) - là giải pháp tổng thể theo mô hình SOA dành cho chính phủ điện tử....

Hệ thống quản lý thông tin công chức

Hệ thống quản lý thông tin công chức

Thứ tư, 27 Tháng 7 2016 03:16

Là hệ thống cung cấp một giải pháp tổng thể cho các cơ quan nhà nước theo dõi diễn biến của mỗi cán bộ CC, VC từ khi bắt đầu...

«
»
next
prev

Tin tức

  1. Sự kiện
  2. Văn hóa Doanh nghiệp
  3. Tuyển dụng
  4. Góc chia sẻ
Triển khai thực hiện dự án "Nâng cấp phần mềm hệ thống Tính cước và Quản lý khách hàng năm 2021"

Triển khai thực hiện dự án "Nâng cấp phần mềm hệ thống Tính cước và Quản lý khách hàng năm 2021"

Thứ hai, 04 Tháng 7 2022 04:38

Trung tâm Tính cước và Thanh Khoản MobiFone - Chi nhánh tổng công ty viễn thông MobiFone luôn là một trong những khách hàng hợp tác lâu dài của Công...

Ký kết hợp đồng lớn trong lĩnh vực BigData với các đối tác Mobifone, VNPT

Ký kết hợp đồng lớn trong lĩnh vực BigData với các đối tác Mobifone, VNPT

Thứ sáu, 12 Tháng 3 2021 09:12

Cuối năm 2020, đầu năm 2021, trong khi các doanh nghiệp cùng ngành đang trăn trở với các giải pháp xử lý bài toán tìm hướng đi cho doanh nghiệp,...

Kỹ sư TelSoft giành chứng chỉ BigData và Scrum Quốc tế

Kỹ sư TelSoft giành chứng chỉ BigData và Scrum Quốc tế

Thứ sáu, 12 Tháng 3 2021 04:09

Thế giới đang dịch chuyển sang “công nghệ số” và điều này có nghĩa là Big data, AI sẽ ngày càng phát triển. Trên thực tế, tầm quan trọng của...

[Hợp tác] BKAptech - Ngày hội tuyển dụng 2019

[Hợp tác] BKAptech - Ngày hội tuyển dụng 2019

Thứ hai, 01 Tháng 4 2019 00:00

Trong chuỗi chương trình hợp tác giữa BKAptech và TELSOFT, sáng ngày 30/03/2019 đại diện công ty Telsoft đã đến tham dự sự kiện Ngày hội tuyển dụng ngành CNTT 2019 tại...

Lễ ký kết hợp tác giữa Telsoft và ITPlus Academy

Lễ ký kết hợp tác giữa Telsoft và ITPlus Academy

Thứ tư, 07 Tháng 11 2018 08:39

Sáng ngày 03/11/2018, Công ty Cổ phần Telsoft đã tổ chức gặp mặt với đại diện lãnh đạo Học viện CNTT ITPlus - ITPlus Academy tại Tầng 7, TTTM Vân...

Phát động cuộc thi viết chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty TELSOFT (22/05/2008-22/05/2018)

Phát động cuộc thi viết chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty TELSOFT (22/05/2008-22/05/2018)

Thứ hai, 26 Tháng 2 2018 09:47

I. LỜI TỰA - Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty TelSoft (22/05/2008 – 22/05/2018), Công ty tổ chức cuộc thi viết về “TelSoft trong tôi”. - Cuộc...

Đêm tổng kết 2017 và chào xuân 2018

Đêm tổng kết 2017 và chào xuân 2018

Thứ ba, 06 Tháng 2 2018 07:49

Đến hẹn lại lên, tạm gác công việc sang một bên, ngày 02/02/2018 vừa qua, các thành viên trong gia đình TELSOFT sum họp tại nhà hàng Trống Đồng –...

Dự án OCS - TELSOFT chung một tinh thần chiến đấu rực lửa ngày đêm

Dự án OCS - TELSOFT chung một tinh thần chiến đấu rực lửa ngày đêm

Thứ sáu, 20 Tháng 10 2017 08:58

Đó là những trải nghiệm đặc biệt của những chiến sĩ TELSOFT đầu quân cho chiến dịch chuyển đổi hệ thống OCS tại 30 – Phạm Hùng. Hà Nội chớm...

T9/2017 - Hoàn thành khóa đào tạo phát triển hệ thống Middleware/ESB cho cán bộ của VNPT-Net tại văn phòng TELSOFT

T9/2017 - Hoàn thành khóa đào tạo phát triển hệ thống Middleware/ESB cho cán bộ của VNPT-Net tại văn phòng TELSOFT

Thứ bảy, 23 Tháng 9 2017 00:00

Từ ngày 11/09 đến 22/09 vừa qua, tại văn phòng Công ty TELSOFT diễn ra khóa đào tạo phát triển hệ thống Middleware/ESB – thuộc dự án đầu tư “Trang...

TELSOFT hăng say tinh thần làm việc tại VNPT-NET.

TELSOFT hăng say tinh thần làm việc tại VNPT-NET.

Thứ năm, 14 Tháng 9 2017 09:39

Năm 2017 là một năm ghi dấu rất nhiều sự kiện hợp tác giữa TELSOFT và Tổng Công ty Hạ tầng mạng (VNPT-NET). Với năng lực và tinh thần làm...

Tháng 08.2017 - Hoàn thành đào tạo hướng dẫn sử dụng hệ thống BUSINESS INTELLIGENCE cho VNPT-NET và VINAPHONE

Tháng 08.2017 - Hoàn thành đào tạo hướng dẫn sử dụng hệ thống BUSINESS INTELLIGENCE cho VNPT-NET và VINAPHONE

Thứ hai, 21 Tháng 8 2017 02:53

Trong 5 ngày từ 14/08/2017 đến 18/08/2017 vừa qua, Công ty TELSOFT đã tổ chức thành công khóa đào tạo Hướng dẫn sử dụng hệ thống Business Intelligence cho tổng...

28.06.2017 - Khởi động dự án Middleware/ESB triển khai cho VNPT NET

28.06.2017 - Khởi động dự án Middleware/ESB triển khai cho VNPT NET

Thứ sáu, 11 Tháng 8 2017 03:24

Ngày 28/06/2017 vừa qua, Công ty TELSOFT đã kickoff dự án trọng điểm “Hệ thống Middleware/ESB” triển khai cho Tổng Công ty hạ tầng mạng VNPT.NET Đây là dự án...

19/04/2017 Tham dự lễ ký hợp đồng gói thầu lớn của VNPT.NET

19/04/2017 Tham dự lễ ký hợp đồng gói thầu lớn của VNPT.NET

Thứ năm, 20 Tháng 4 2017 07:21

Ngày 19/04/2017 vừa qua, TELSOFT đã tham gia buổi lễ ký hợp đồng của Gói thầu “Thiết kế kỹ thuật, cung cấp & lắp đặt thiết bị hệ thống IN”...

Hoàn thành đào tạo "Tích hợp tính cước dịch vụ truyền hình" cho 9 Công ty của Mobifone tại TELSOFT

Hoàn thành đào tạo "Tích hợp tính cước dịch vụ truyền hình" cho 9 Công ty của Mobifone tại TELSOFT

Thứ năm, 16 Tháng 3 2017 02:31

Ngày 13 và 14 tháng 03 vừa qua, Công ty TELSOFT đã tổ chức thành công khóa đào tạo "Tích hợp tính cước và dịch vụ truyền hình" cho 9...

Chuyển đổi thành công mã vùng điện thoại cố định giai đoạn 1

Chuyển đổi thành công mã vùng điện thoại cố định giai đoạn 1

Thứ ba, 14 Tháng 2 2017 00:00

Ngày 11/02 vừa qua, đội dự án VTN-BCCS của TELSOFT phối hợp với Ban khai thác mạng và Ban Đối soát thanh khoản của VNPT-NET thực hiện chuyển đổi thành...

Hợp đồng mới năm 2017

Hợp đồng mới năm 2017

Thứ ba, 10 Tháng 1 2017 00:00

Đầu năm 2017, TELSOFT đã khởi đầu bằng 1 hợp đồng với Tổng Công Ty Hạ Tầng Mạng VNPT NET, 01. Hợp đồng "Nâng cấp hệ thống phần mềm quản...

TelSoft liên tiếp ký kết nhiều hợp đồng mới trong các tháng cuối năm 2016

TelSoft liên tiếp ký kết nhiều hợp đồng mới trong các tháng cuối năm 2016

Thứ hai, 24 Tháng 10 2016 10:00

Trong những tháng cuối năm 2016, TelSoft đã liên tục ký kết nhiều hợp đồng với các công ty lớn. Cụ thể như sau:     - Hợp đồng "Thuê phần cứng...

Khóa đào tạo tổng quan về OCDM (Oracle Communications Data Model)

Khóa đào tạo tổng quan về OCDM (Oracle Communications Data Model)

Chủ nhật, 28 Tháng 8 2016 07:37

Từ 29/08/2016 đến 07/09/2016, chuyên gia hàng đầu của QASkills, Sudipta Das và Gautam đã thực hiện thành công khóa đào tạo tổng quan về OCDM (Oracle Communications Data Model)...

Khởi động dự án Zetta cho VNPT.Net

Khởi động dự án Zetta cho VNPT.Net

Thứ năm, 04 Tháng 8 2016 09:22

Sáng ngày 04/08/2016, tại văn phòng VNPT.Net, công ty TelSoft đã tổ chức buổi lễ kick off dự án Zetta để triển khai hợp đồng "Trang bị phần mềm ứng dụng phân tích số liệu...

Lễ ký kết hợp đồng giữa công ty TelSoft và QA Skills

Lễ ký kết hợp đồng giữa công ty TelSoft và QA Skills

Thứ hai, 01 Tháng 8 2016 09:49

Thứ 2 ngày 01/08/2016, buổi lễ ký kết hợp đồng giữa công ty TelSoft và QA Skills consultants private limited đã được diễn ra ngay tại công ty TelSoft để...

Trúng thầu gói dự án Business Intelligence cho VNPT.Net (06/07/2016)

Trúng thầu gói dự án Business Intelligence cho VNPT.Net (06/07/2016)

Chủ nhật, 10 Tháng 7 2016 08:58

Ngày 06/07/2016, TelSoft nhận được thông báo trúng thầu gói "Trang bị phần mềm ứng dụng phân tích số liệu kinh doanh chuyên sâu cho mạng Vinaphone thuộc dự án...

Nghiệm thu dự án Nâng cấp và tích hợp các hệ thống IN Gateway và Charging Proxy thành cổng giao tiếp tập trung với hệ thống IN ICC

Nghiệm thu dự án Nâng cấp và tích hợp các hệ thống IN Gateway và Charging Proxy thành cổng giao tiếp tập trung với hệ thống IN ICC

Thứ tư, 22 Tháng 6 2016 09:46

Dự án INGW pha 6 đã hoàn thành việc xây dựng, triển khai cho khách hàng Mobifone chỉ trong 16 tuần (03/03/2016 - 22/06/2016), đang trong giai đoạn làm nghiệm...

Hoàn thành dự án Nâng cấp hệ thống eVoucher Support cho Mobifone

Hoàn thành dự án Nâng cấp hệ thống eVoucher Support cho Mobifone

Thứ hai, 23 Tháng 5 2016 09:26

Sau 16 tuần thực hiện dự án (02/02/2016 - 23/05/2016), đội dự án đã triển khai thành công và bàn giao sản phẩm cho khách hàng Mobifone. Dự án thực...

Seminar về BigData tại trường Học viện KTQS ngày 21/06/2016

Seminar về BigData tại trường Học viện KTQS ngày 21/06/2016

Thứ tư, 22 Tháng 6 2016 07:32

Nhằm tăng cường công tác hợp tác phát triển với các trường Đại học, ngày 21/06/2016, TelSoft đã thực hiện buổi Seminar công nghệ về BigData tại trường Học viện...

Hội thảo hướng nghiệp cho sinh viên trường ĐH Mỏ Địa Chất

Hội thảo hướng nghiệp cho sinh viên trường ĐH Mỏ Địa Chất

Thứ sáu, 29 Tháng 4 2016 14:54

Ngày 29/04/2016, tại hội trường 300, Trung tâm Hướng nghiệp và tư vấn việc làm sinh viên khoa CNTT trường ĐH Mỏ Địa chất đã tổ chức buổi Hội thảo...

Ngày hội việc làm Công nghệ 2016 tại ĐHQG-ĐHCN

Ngày hội việc làm Công nghệ 2016 tại ĐHQG-ĐHCN

Chủ nhật, 10 Tháng 4 2016 07:23

Ngày 09/04/2016, TelSoft tham gia chương trình ngày hội việc làm tại trường Đại học Quốc Gia - Đại học Công nghệ Hà Nội. Đây là một trong những chương...

02 CBNV TelSoft đạt chứng chỉ Certified ScrumMaster (CSM) (24/09/2015)

02 CBNV TelSoft đạt chứng chỉ Certified ScrumMaster (CSM) (24/09/2015)

Thứ bảy, 26 Tháng 9 2015 08:30

TelSoft bắt đầu tìm hiểu, triển khai thử nghiệm mô hình làm việc theo Scrum/Agile từ năm 2014. Sau một năm bỡ ngỡ, hiện tại, các dự án trọng điểm...

«
»
TELSOFT khai xuân đầu năm mới Giáp Thìn 2024

TELSOFT khai xuân đầu năm mới Giáp Thìn 2024

Sáng ngày 15/02/2024 trong không khí tươi vui, hào hứng của những ngày đầu xuân năm mới, TELSOFT đã tổ chức bữa tiệc khai xuân đầy ấm áp và thân...

Lễ tổng kết và liên hoan cuối năm 2023 - Chào xuân Giáp Thìn 2024

Lễ tổng kết và liên hoan cuối năm 2023 - Chào xuân Giáp Thìn 2024

Chúng ta đã đi qua năm 2023 – một năm không phải là năm dễ dàng. Telsoft cũng không phải ngoại lệ, đối mặt với  một năm 2023 khó khăn,...

Ngày hội thể thao - Kỉ niệm 15 năm thành lập công ty Telsoft

Ngày hội thể thao - Kỉ niệm 15 năm thành lập công ty Telsoft

“NÓNG – HỪNG – HỰC” với sinh nhật 15 năm của TELSOFT Ngày 20/05/2023 vừa qua, các VĐV đã được trải qua 1 ngày CỰC KỲ “NÓNG” khi được hòa...

TELSOFT - Kỷ niệm thành lập công ty 15 năm_"Vững bước đồng hành - Sải cánh vươn xa"

TELSOFT - Kỷ niệm thành lập công ty 15 năm_"Vững bước đồng hành - Sải cánh vươn xa"

Công ty cổ phần Telsoft kỉ niệm 15 năm thành lập Chào tháng 5 rực rỡ, chào đón sự kiện trọng đại vào ngày 22/5/2023, Công ty cổ phần Telsoft...

Telsoft tổ chức tham quan nghỉ mát năm 2022

Telsoft tổ chức tham quan nghỉ mát năm 2022

Sau hai năm đại dịch Covid-19 căng thẳng,  nhằm tái tạo sức lao động, nâng cao đời sống tinh thần, gắn kết tình đồng nghiệp và gia đình cho cán bộ nhân...

Lễ tổng kết và liên hoan cuối năm 2021 - Chào xuân Nhâm Dần 2022

Lễ tổng kết và liên hoan cuối năm 2021 - Chào xuân Nhâm Dần 2022

      Tiệc tất niên luôn là một trong những dịp mong chờ nhất, là dịp để mọi người cùng quây quần với nhau, dành cho nhau những giây...

Cán bộ nhân viên Công ty Telsoft ủng hộ Tân Yên, Bắc Giang phòng, chống dịch Covid-19

Cán bộ nhân viên Công ty Telsoft ủng hộ Tân Yên, Bắc Giang phòng, chống dịch Covid-19

Cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Telsoft ủng hộ Tân Yên, Bắc Giang hiện vật trị giá 24 triệu để phòng, chống dịch Covid-19. Đợt dịch COVID-19 lần...

Lễ tổng kết và liên hoan cuối năm 2020 - Chào xuân Tân Sửu 2021

Lễ tổng kết và liên hoan cuối năm 2020 - Chào xuân Tân Sửu 2021

     Năm 2020 sắp qua đi, một năm mới với những dự định mới lại về trên mọi miền đất nước. Hòa chung không khí đón mừng năm mới...

Lễ tổng kết và liên hoan cuối năm 2019 - Chào xuân Canh Tý 2020

Lễ tổng kết và liên hoan cuối năm 2019 - Chào xuân Canh Tý 2020

Một năm cũ khép lại đồng nghĩa cánh cửa của năm mới sắp mở ra. Tiệc cuối năm là cơ hội để mọi người trong công ty cùng ngồi bên nhau, nhìn lại...

Telsoft - Chúc mừng sinh nhật CBNV tháng 12/2019

Telsoft - Chúc mừng sinh nhật CBNV tháng 12/2019

Tháng 12! Là tháng cuối của năm, khoảng thời gian cho mỗi chúng ta thật nhiều cảm xúc. Chúc các ACE sinh nhật trong tháng 12 vui vẻ, mạnh khỏe...

Telsoft - Chúc mừng sinh nhật CBNV tháng 1 và 2/2020

Telsoft - Chúc mừng sinh nhật CBNV tháng 1 và 2/2020

Trong không khí vui tươi rộn ràng của những ngày đầu năm Canh Tý, mở đầu cho một năm mới 2020 tràn đầy hy vọng niềm vui và thành công,...

Telsoft - Chúc mừng các thành viên sinh nhật tháng 9/2019

Telsoft - Chúc mừng các thành viên sinh nhật tháng 9/2019

Chào tháng 9 ! Chào thu vàng – mùa của yêu thương … Tháng 9, tháng đầy áp những tin yêu và kí ức ngọt ngào …. Chúc tất cả...

Telsoft - Chúc mừng các thành viên sinh nhật tháng 8

Telsoft - Chúc mừng các thành viên sinh nhật tháng 8

Tạm biệt tháng 7 mưa ngâu, tạm biệt những ngày nắng chói chang, tháng  8 nhẹ nhàng đến mang theo một sự đổi thay, một sự chuyển mình nhẹ của...

Văn nghệ "Cây nhà lá vườn" - Nét văn hóa mang đậm dấu ấn TelSoft

Văn nghệ "Cây nhà lá vườn" - Nét văn hóa mang đậm dấu ấn TelSoft

Văn nghệ là món ăn tinh thần không thể thiếu được trong các sự kiện của TelSoft. Tuy không phải là dân chuyên nghiệp nhưng CBNV TelSoft luôn cố gắng,...

TelSoft Tưng Bừng Kỷ niệm Sinh nhật 11 năm (22/05/2008 – 22/05/2019)

TelSoft Tưng Bừng Kỷ niệm Sinh nhật 11 năm (22/05/2008 – 22/05/2019)

Sinh nhật công ty hay còn gọi lễ kỷ niệm thành lập được xem là một dấu mốc quan trọng, một trong những sự kiện đáng nhớ trong quá trình...

Telsoft - Tưng bừng hoạt động Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Telsoft - Tưng bừng hoạt động Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

8/03 là dịp đặc biệt để bày tỏ sự yêu thương của phái nam TELSOFT gửi đến chị em đồng nghiệp vẫn hàng ngày bên cạnh mình. Bằng những hành...

Du xuân đầu năm - Hứng khởi cả năm

Du xuân đầu năm - Hứng khởi cả năm

Đầu năm đi lễ, xin lộc may mắn, sức khỏe... là phong tục và xu hướng chung của người Việt. Đặc biệt, với người Telsoft, việc đi du xuân về...

Khai xuân - gặp mặt đầu năm 2019

Khai xuân - gặp mặt đầu năm 2019

Đầu xuân năm mới chúc BÌNH AN Chúc luôn TUỔI TRẺ chúc AN KHANG Chúc sang năm mới nhiều TÀI LỘC Công thành danh toại chúc VINH QUANG. Ngày 11/2/2019...

Gala tất niên cuối năm 2018 - chào xuân Kỷ Hợi 2019

Gala tất niên cuối năm 2018 - chào xuân Kỷ Hợi 2019

 Năm 2018 dần khép lại, một năm mới với những dự định mới lại về trên khắp mọi nơi. Hòa chung không khí đón mừng năm mới và chia tay...

"Áo ấm tới trường, cơm có thịt" tại trường tiểu học Hừa Ngài, Mường Chà, Điện Biên

"Áo ấm tới trường, cơm có thịt" tại trường tiểu học Hừa Ngài, Mường Chà, Điện Biên

Ký sự chuyến thiện nguyện tại trường Tiểu học Hừa Ngài – Mường Chà – Điện Biên Theo đúng kế hoạch, vào ngày 28/09/2018 đoàn thiện nguyện đã lên đường...

HIH - Chia sẻ tấm lòng với bạn Hà Thị Hà

HIH - Chia sẻ tấm lòng với bạn Hà Thị Hà

 Ngày 18/08/2018, Đại diện nhóm từ thiện HIH của TelSoft đã đến Bệnh viện Việt Đức để thăm và chia sẻ nỗi đau với bạn Hà Thị Hà 27 tuổi....

22/05/2018 - Nghỉ mát hè và sinh nhật Công ty 10 tuổi

22/05/2018 - Nghỉ mát hè và sinh nhật Công ty 10 tuổi

Tháng 5 – tưng bừng kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty TELSOFT (22/05/2008 – 22/05/2018). Một dấu mốc lịch sử có ý nghĩa rất lớn đối với Ban...

12/05/2018- Hội thao kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty

12/05/2018- Hội thao kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty

Sáng 12/05/2018, tại Sân bóng Mễ Trì Thượng đã diễn ra hội thao tưng bừng chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty TELSOFT (22/05/2008-22/05/2018). Trong sắc áo...

11/05/2018 - Giải bóng bàn kỷ niệm 10 năm thành lập TELSOFT

11/05/2018 - Giải bóng bàn kỷ niệm 10 năm thành lập TELSOFT

Là một trong những bộ môn thể thao được chờ đợi năm nay - Giải Bóng Bàn kỷ niệm 10 năm TELSOFT đã được tổ chức thành công vào chiều...

05/05/2018 - Sôi nổi giải bóng đá chào mừng sinh nhật TELSOFT 10 tuổi

05/05/2018 - Sôi nổi giải bóng đá chào mừng sinh nhật TELSOFT 10 tuổi

Nằm trong chuỗi sự kiện hội thao chào mừng kỷ niệm 10 năm sinh nhật Công ty (22/05/2008-22/05/2018). Sáng 05/05/2018, tại sân bóng Thành Lâm 3, Yên Hòa, Cầu Giấy,...

21/04/2018 - Giải cầu lông chào mừng kỉ niệm 10 năm thành lập Công ty

21/04/2018 - Giải cầu lông chào mừng kỉ niệm 10 năm thành lập Công ty

Nằm trong chuỗi sự kiện hội thao chào mừng kỉ niệm 10 năm thành lập Công Ty (22/05/2008 – 22/05/2018), sáng 21/04/2018 vừa qua TELSOFT đã tổ chức thành công...

24/03/2018 - Ngày hội việc làm tại Học viện kỹ thuật quân sự

24/03/2018 - Ngày hội việc làm tại Học viện kỹ thuật quân sự

Thứ 7 ngày 24/03/2018 – Công ty TELSOFT hòa cùng không khí ngày hội việc làm vô cùng sôi động tại Học viện kỹ thuật Quân sự. Đây là cơ...

08/03/2018 - Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ

08/03/2018 - Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ

Mùng 08/03 ở TELSOFT năm nào cũng ngọt ngào và ấm áp như vậy, các đấng mày râu không hề vụng về mà ngược lại rất khéo léo, galang. Trên...

03/03/2018 - Đầu năm làm việc thiện - thăm 2 cụ bà neo đơn không nơi nương tựa

03/03/2018 - Đầu năm làm việc thiện - thăm 2 cụ bà neo đơn không nơi nương tựa

Ngày 3/3/2018 – Nhóm tình nguyện HIH của TELSOFT đã tìm đến nhà 2 cụ bà ở Thôn Cao Trung - Xã Đình Phùng - Huyện Kiến Xương - Tỉnh...

Du xuân đầu năm Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên

Du xuân đầu năm Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên

Du xuân - chẩy hội - lễ chùa đầu năm – một khởi đầu thuận lợi mong được “vạn sự như ý” cả năm. Sáng 24/02/2018 – Hòa mình trong...

20/10/2017 - Tôn vinh ngày Phụ Nữ Việt Nam

20/10/2017 - Tôn vinh ngày Phụ Nữ Việt Nam

Mặc dù đang trong giai đoạn bận rộn nhất trong năm, các dự án đều gấp rút triển khai, đào tạo nhưng không vì thế mà đấng mày râu TELSOFT...

08.08.2017 - Chia sẻ nỗi đau với nạn nhân vụ cháy ở Hoài Đức - Hà Nội

08.08.2017 - Chia sẻ nỗi đau với nạn nhân vụ cháy ở Hoài Đức - Hà Nội

Ngày 08/08/2017, Nhóm từ thiện HIH của TelSoft đã đến Bệnh viện Bỏng TW thăm và chia sẻ nỗi đau với em Nguyễn Văn Tiến Anh là nạn nhân của...

T7.2017 - Khám sức khỏe định kỳ cho CBNV

T7.2017 - Khám sức khỏe định kỳ cho CBNV

Khám sức khỏe định kỳ là một hoạt động rất cần thiết đối với mỗi người giúp phát hiện sớm các nguy cơ mắc bệnh hiểm nghèo từ đó có...

Tháng 5 - Sinh nhật lần thứ 9 và nghỉ mát hè 2017

Tháng 5 - Sinh nhật lần thứ 9 và nghỉ mát hè 2017

Tháng 5 – hòa chung với niềm vui kỉ niệm sinh nhật lần thứ 9 của Công ty TELSOFT (22/05/2008 – 22/05/2017), CBNV và người thân lại có một kỳ...

15/04/2017 - Hội chợ việc làm công nghệ - ĐHQGHN

15/04/2017 - Hội chợ việc làm công nghệ - ĐHQGHN

Ngày 15/04/2017 vừa qua, Công ty TELSOFT đã tưng bừng góp mặt tại sân chơi “Ngày hội việc làm Công nghệ 2017” được tổ chức tại Trường Đại học Công...

Sôi nổi hấp dẫn với Giải bóng đá TELSOFT mùa xuân 2017

Sôi nổi hấp dẫn với Giải bóng đá TELSOFT mùa xuân 2017

Thể dục thể thao là một hoạt động không thể thiếu trong môi trường làm việc của Công ty TELSOFT, các bạn trẻ TELSOFT có một niềm đam mê bất...

Tưng bừng ngày hội tôn vinh phái đẹp 08-03-2017

Tưng bừng ngày hội tôn vinh phái đẹp 08-03-2017

365 ngày trong năm, có rất nhiều ngày lễ tôn vinh phái đẹp, và 8-3 là một ngày như thế… Cứ mỗi độ tháng 3 về, đã trở thành thông...

Tháng 2/2017 TELSOFT tổ chức kiểm tra kiến thức ISO định kỳ cho toàn bộ CBNV

Tháng 2/2017 TELSOFT tổ chức kiểm tra kiến thức ISO định kỳ cho toàn bộ CBNV

Sáng thứ 7 ngày 25/02/2017 toàn thể CBNV Công ty TELSOFT nghiêm túc thực hiện bài kiểm tra kiến thức ISO. Nằm trong hoạt động kiểm soát chất lượng theo...

Du xuân đầu năm chùa Ba Vàng - chùa Lôi Âm

Du xuân đầu năm chùa Ba Vàng - chùa Lôi Âm

Du xuân, lễ chùa là một nét đẹp văn hóa không thể thiếu mỗi dịp đầu năm mới của TELSOFT, du xuân trong tiết trời mát mẻ khởi đầu cho...

Gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017

Gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017

Bánh chưng xanh, Bên dưa hấu đỏ, Cành mai vàng, Bên cành đào tươi… Ngày 02/02/2017 (tức mùng 6 Tết Âm lịch) hòa trong không khí xuân rộn ràng khắp...

Lễ liên hoan tổng kết  cuối năm 2016 - Chào xuân Đinh Dậu 2017

Lễ liên hoan tổng kết cuối năm 2016 - Chào xuân Đinh Dậu 2017

Ngày 18/01/2017 vừa qua tại nhà hàng AQUARIA - Cung thể thao dưới nước – Mỹ Đình – Hà Nội, buổi lễ liên hoan tổng kết năm 2016 đã diễn ra trong không khí...

11/11/2016 - Tưng bừng ngày hội TELSOFT Men's Day

11/11/2016 - Tưng bừng ngày hội TELSOFT Men's Day

Ngày 11/11/2016, Hà Nội trong không khí chuyển mình se lạnh của mùa đông, cánh mày râu TELSOFT vẫn có một ngày được tỏa nắng Xuất phát từ tình cảm...

Kỷ niệm TelSoft tròn 8 tuổi (22/05/2008 - 22/05/2016) tại FLC Sầm Sơn

Kỷ niệm TelSoft tròn 8 tuổi (22/05/2008 - 22/05/2016) tại FLC Sầm Sơn

Hàng năm, mỗi mùa hè đến cũng là thời điểm CBNV TELSOFT cùng nhau nhìn lại một năm đã qua và cùng nhau tổ chức tiệc kỷ niệm ngày thành...

Dã ngoại cuối tuần - Khu du lịch sinh thái Bản Xôi

Dã ngoại cuối tuần - Khu du lịch sinh thái Bản Xôi

Đây là sự kiện được setup dành cho CBNV nghỉ ngơi, thư giãn trong 2 ngày cuối tuần, bỏ lại sau lưng deadline công việc, các kế hoạch dang dở,...

Nhân ái - TelSoft cùng tổ từ thiện An Lạc Tâm tặng quà cho trẻ mồ côi, khuyết tật tại Nam Định

Nhân ái - TelSoft cùng tổ từ thiện An Lạc Tâm tặng quà cho trẻ mồ côi, khuyết tật tại Nam Định

Ngày 02/09, đúng 8h00 sáng, Công đoàn TelSoft cùng với tổ từ thiện An Lạc Tâm tại Nam Định đã tặng quà cho 140 bé mồ côi, khuyết tật có...

Nhân ái - Chia sẻ tấm lòng với bé Lê Văn Mạnh

Nhân ái - Chia sẻ tấm lòng với bé Lê Văn Mạnh

Lê Văn Mạnh là một cậu bé ngoan hiền, mới có 12 tuổi trú tại thôn Đông Vịnh, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Em vừa tốt nghiệp...

Quốc tế phụ nữ 8/3 – Cánh mày râu TelSoft chào đón các chị em

Quốc tế phụ nữ 8/3 – Cánh mày râu TelSoft chào đón các chị em

Hôm nay mùng 8 tháng 3 Chị em phụ nữ đi ra đi vào Ngó mãi chẳng thấy anh nào Chị em bực bội đi vào, đi ra Ngày 8/3 hàng...

Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Telsoft (22/05/2008 - 22/05/2013)

Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Telsoft (22/05/2008 - 22/05/2013)

Ngày 22/05/2013, Công ty CP Công nghệ và Dịch vụ Viễn thông Telsoft đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Công ty (16/07/2008 – 16/07/2013)....

«
»
Tuyển gấp 10 Lập trình viên Java

Tuyển gấp 10 Lập trình viên Java

Thứ năm, 10 Tháng 11 2022 00:00

Mô Tả Công Việc -        Xây dựng, triển khai các dự án trên nền tảng JAVA. -        Phát triển các hệ thống mạng và phần mềm viễn thông. -        Làm việc...

Tuyển 02 nhân viên vận hành hệ thống

Tuyển 02 nhân viên vận hành hệ thống

Thứ ba, 25 Tháng 8 2020 00:00

TELSOFT tuyển 02 Nhân viên vận hành hệ thống làm việc tại Hà Nội với các yêu cầu như sau: I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Vận hành hệ thống...

Tuyển nhân viên Kinh doanh

Tuyển nhân viên Kinh doanh

Thứ hai, 06 Tháng 7 2020 00:00

TELSOFT tuyển Nhân viên Kinh doanh làm việc tại Hà Nội với các yêu cầu như sau: 1.   Mô tả công việc:           - Tìm kiếm, thu thập và tổng hợp...

TUYỂN DỤNG 05 TESTER

TUYỂN DỤNG 05 TESTER

Thứ năm, 10 Tháng 11 2022 00:00

TELSOFT tuyển 05 Nhân viên Tester làm việc tại Hà Nội với các yêu cầu như sau: I. Mô tả công việc -      Nghiên cứu yêu cầu của khách hàng (tài liệu phân tích yêu...

Tuyển dụng Nhân viên Biên tập Quay dựng Video

Tuyển dụng Nhân viên Biên tập Quay dựng Video

Thứ ba, 10 Tháng 3 2020 07:33

Mô Tả Công Việc -     Sản xuất, sáng tác, biên tập nội dung (dưới dạng tin tức, video/clip, IVR…) cho các dịch vụ kinh doanh tại nhà mạng Viettel,...

Tuyển gấp 15 Lập trình viên Java đi làm ngay

Tuyển gấp 15 Lập trình viên Java đi làm ngay

Thứ hai, 02 Tháng 9 2019 00:00

Mô Tả Công Việc -        Xây dựng, triển khai các dự án trên nền tảng JAVA. -        Phát triển các hệ thống mạng và phần mềm viễn thông. -        Làm việc...

Tuyển 02 nhân viên Hỗ trợ Kinh doanh

Tuyển 02 nhân viên Hỗ trợ Kinh doanh

Thứ tư, 01 Tháng 7 2020 00:00

TELSOFT tuyển 02 Nhân viên Hỗ trợ Kinh doanh làm việc tại Hà Nội với các yêu cầu như sau: 1.   Mô tả công việc:           - Nhập nội dung cho...

Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh

Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh

Thứ sáu, 23 Tháng 11 2018 03:15

TELSOFT tuyển 02 Nhân viên Kinh doanh làm việc tại Hà Nội với các yêu cầu như sau: 1.   Mô tả công việc: -  Tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng - ...

Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh Techmedia

Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh Techmedia

Thứ ba, 11 Tháng 9 2018 06:58

TELSOFT tuyển 02 Nhân viên Kinh doanh làm việc tại Hà Nội với các yêu cầu như sau: I. Mô tả công việc - Tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng -...

«
»
Cách mạng công nghiệp 5.0

Cách mạng công nghiệp 5.0

Trong lúc chúng ta đang cố gắng để hiểu rõ về Cách mạng Công nghiệp 4.0 thì thế giới đã bắt đầu nghiên cứu và thảo luận về Cách mạng...

Ý nghĩa linh vật của các "ông trùm" công nghệ

Ý nghĩa linh vật của các "ông trùm" công nghệ

Việc lựa chọn linh vật cho thương hiệu của mình là vấn đề được các "ông trùm" công nghệ rất quan tâm, mỗi linh vật được lựa chọn làm logo...

7 sự thật về JAVA không trường nào dạy bạn

7 sự thật về JAVA không trường nào dạy bạn

Bạn có biết: 1⃣ Java được phát minh hết sức tình cờ 2⃣Java ban đầu được đặt tên là Oak (Oak tree – cây sồi) 3⃣ Java là giao diện người dùng...

Bạn trẻ đi làm 2,3 năm lương chưa tăng thì hãy nhìn lại mình trước !

Bạn trẻ đi làm 2,3 năm lương chưa tăng thì hãy nhìn lại mình trước !

Sếp lâu năm tâm sự: "Bạn trẻ đi làm 2,3 năm lương chưa tăng thì hãy nhìn lại mình trước, mắc 10 tật xấu này thì thành công còn xa...

Kỹ năng mềm cần thiết dành cho dân công sở

Kỹ năng mềm cần thiết dành cho dân công sở

Ngoài năng lực, các kỹ năng mềm cũng đóng vai trò then chốt quyết định công việc của bạn có thành công hay không. Chính vì vậy rèn luyện và nâng cao...

10 dấu hiệu cho biết bạn có môi trường làm việc tốt

10 dấu hiệu cho biết bạn có môi trường làm việc tốt

3 Bạn có đang hài lòng với môi trường làm việc của mình? Những con số thống kê từ Công ty tư vấn dựa trên khảo sát toàn cầu của...

Làm việc với sếp như nào thì bạn sẽ thích nhất nào???

Làm việc với sếp như nào thì bạn sẽ thích nhất nào???

Cùng tham khảo và đi siêu thị xem sếp mình ở đâu nhé =)))) Sếp TELSOFT như thế nào hả các bạn?

Đừng giật mình khi được nhà tuyển dụng gọi điện !!

Đừng giật mình khi được nhà tuyển dụng gọi điện !!

Với tâm lí của một người ứng tuyển, cảm giác có hoảng loạn khi nhận được điện thoại từ nhà tuyển dụng là không thể tránh khỏi. Nhưng điều chúng...

Kỹ năng phỏng vấn cơ bản tiếng anh

Kỹ năng phỏng vấn cơ bản tiếng anh

Nếu khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn lưu loát thì bạn sẽ không có gì phải lo lắng khi bước vào vòng phỏng vấn bằng tiếng Anh....

«
»
next
prev

Trụ sở Hà Nội

Địa chỉ : Tầng 3, tòa nhà Housing, 299 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: (024) 379.252.30 - Fax: (024) 397.252.31

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 30 Lê Văn Miến - Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. HCM

Tel: 0903 286 605

Liên kết

© 2012 Telsoft jsc., All rights reserved.