Hệ thống đo tải, kiểm thử chất lượng dịch vụ và tự phát triển các hệ thống dịch vụ GTGT - TESTLAB

Hệ thống đo tải, kiểm thử chất lượng dịch vụ và tự phát triển các hệ thống dịch vụ GTGT - TESTLAB là hệ thống xây dựng trên cơ sở tạo môi trường giả lập cho phép kiểm tra dịch vụ của các hệ thống GTGT trước khi các hệ thống GTGT được kết nối với hệ thống thật.

- Các chức năng của hệ thống:

   + Đo tải dịch vụ GTGT

   + Kiểm thử dịch vụ GTGT

   + Quản trị và giám sát hệ thống

   + Quản lý cấu hình hệ thống

- Lợi ích của hệ thống: Đo tải, kiểm thử chất lượng dịch vụ của các hệ thống GTGT trước khi các hệ thống GTGT được kết nối với hệ thống thật, tránh xảy ra các vấn đề về tải và chất lượng khi triển khai các hệ thống thật.

Trụ sở Hà Nội

Địa chỉ : Tầng 3, tòa nhà Housing, 299 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: (024) 379.252.30 - Fax: (024) 397.252.31

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 30 Lê Văn Miến - Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. HCM

Tel: 0903 286 605

Liên kết

© 2012 Telsoft jsc., All rights reserved.