Chương trình hỗ trợ, quản lý tổ chức và giám sát thanh toán HRM

Chương trình hỗ trợ, quản lý tổ chức và giám sát thanh toán HRM là hệ thống tin học hóa quá trình quản lý tổ chức và giám sát thanh toán của các nhà mạng.

- Các chức năng chính:

   + Quản lý tổ chức;

   + Giám sát thanh toán.

- Lợi ích của hệ thống:

   + Rút ngắn thời gian quản lý, giảm thiểu sai sót,

   + Đáp ứng nhanh chóng các tra cứu, các yêu cầu báo cáo cho lãnh đạo.

Trụ sở Hà Nội

Địa chỉ : Tầng 3, tòa nhà Housing, 299 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: (024) 379.252.30 - Fax: (024) 397.252.31

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 30 Lê Văn Miến - Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. HCM

Tel: 0903 286 605

Liên kết

© 2012 Telsoft jsc., All rights reserved.