Hệ thống hỗ trợ IN - IN Support (khuyến mại, interchange, khoá mở tự động)

Hệ thống hỗ trợ IN - IN Support là hệ thống hỗ trợ các chương trình khuyến mại, thay đổi trạng thái thuê bao và thực hiện khóa mở dịch vụ tự động cho các thê bao di động.
Hệ thống gồm các chức năng chính:

-        Phân hệ quản lý các chương trình khuyến mại cho thuê bao.
-        Phân hệ quản lý các kịch bản thay đổi trạng thái của thuê bao.
-        Phân hệ quản lý các kịch bản thực hiện khóa mở dịch vụ của thuê bao.
-        Phân hệ quản lý kết nối với các tổng đài quản lý thuê bao và các hệ thống cung cấp dịch vụ cho thuê bao.
-        Phân hệ thực hiện các chương trình khuyến mại, thay đổi trạng thái thuê bao và thực hiện khóa mở dịch vụ tự động cho các thuê bao di động.
-        Phân hệ quản trị hệ thống
-        Phân hệ báo cáo
-        Phân hệ an toàn và bảo mật hệ thống

Lợi ích:

-        Hệ thống hỗ trợ các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông di động đưa ra các chương trình khuyến mại cũng như nhanh chóng đáp ứng các nhu cầu sử dụng dịch vụ của các thuê bao di động
-        Khuyến khích khách hàng tiêu dùng góp phần làm tăng doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Trụ sở Hà Nội

Địa chỉ : Tầng 3, tòa nhà Housing, 299 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: (024) 379.252.30 - Fax: (024) 397.252.31

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 30 Lê Văn Miến - Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. HCM

Tel: 0903 286 605

Liên kết

© 2012 Telsoft jsc., All rights reserved.