Hệ thống Notification Gateway

Notification Gateway System là hệ thống phần mềm nhằm phân phối các thông báo từ hệ thống tính cước trực tuyến (OCS) đến các hệ thống nhận và xử lý thông báo. Hệ thống có các chức năng chính sau:

- Nhận thông báo từ OCS:

      + Cung cấp các giao thức để nhận thông báo (FTP, MML, HTTP, SMPP).

      + Tương tác ngược với OCS để thu thập thêm thông tin của thuê bao (ngày hết hạn, gói cước, tài khoản..).

- Phân phối thông báo đến các hệ thống tiếp nhận xử lý:

      + Các thông báo được nhận về từ OCS qua các bước thu thập thông tin sẽ được gửi đến các hệ thống tiếp nhận với cấu trúc được cấu hình sẵn.

      + Cung cấp các giao thức để phân phối thông báo (FTP, Telnet, HTTP, SMPP, USSD).

- Chức năng quản trị:

      + Cho phép quản lý các loại thông báo, khai báo mềm dẻo theo từng loại thông báo.

      + Cho phép quản lý cấu trúc dữ liệu từng loại thông báo, cấu trúc thông báo nhận về và đẩy đi được cấu hình động, đáp ứng được sự thay đổi theo nhu cầu của từng hệ thống.

      + Khai báo thông tin của từng hệ thống đầu ra (địa chỉ, thông tin đăng nhập, thư mục, giao thức...).

      + Khai báo động luồng xử lý của các thông báo.

      + Chức năng xử lý thông báo bằng tay.

- Báo cáo:

      + Cung cấp báo cáo về các trường hợp thông báo bị lỗi hay bị từ chối.

Trụ sở Hà Nội

Địa chỉ : Tầng 3, tòa nhà Housing, 299 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: (024) 379.252.30 - Fax: (024) 397.252.31

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 30 Lê Văn Miến - Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. HCM

Tel: 0903 286 605

Liên kết

© 2012 Telsoft jsc., All rights reserved.