Hệ thống Location Filter

Location Filter System là hệ thống phần mềm phụ trợ cho hệ thống tính cước thời gian thực, đáp ứng xử lý nghiệp vụ cho dịch vụ tính cước ưu đãi cho thuê bao di động trả trước hoạt động trong vùng đăng ký trước. Theo đó các khách hàng đăng ký vùng hoạt động cho thuê bao và thực hiện các cuộc gọi, các cuộc gọi phát sinh trong vùng hoặc liên kết vùng đăng ký sẽ được hưởng một mức cước thấp hơn so với mức cước trả trước thông thường, các cuộc gọi phát sinh ngoài vùng đã đăng ký sẽ phải trả mức cước cao hơn so với mức cước trả trước thông thường. Hệ thống có các chức năng chính sau:

- Thực hiện tiếp nhận, xử lý và chuyển tiếp các bản tin Camel IDP từ hệ thống các MSC tới Hệ thống tính cước thời gian thực OCS trong quá trình thực hiện cuộc gọi

      + Tiếp nhận bản tin Camel IDP từ hệ thống MSC gửi tới khi phát sinh cuộc gọi của thuê bao sử dụng dịch vụ.

      + Phân tích nội dung bản tin, lấy ra số liệu cần thiết cho nghiệp vụ hệ thống.

      + Kiểm tra nhận biết cuộc gọi đầu tiên của thuê bao mới gia nhập mạng, thực hiện tự động đăng ký vùng cho thuê bao đó theo vùng thuê bao đang đứng, cập nhật thông tin đăng ký cho Hệ thống tính cước tập trung.

      + Chuyển tiếp bản tin Camel IDP sang hệ thống tính cước tập trung để tiếp tục thực hiện khởi tạo kết nối cuộc gọi cho thuê bao đã đăng ký zone trước đó.

 - Cung cấp giao diện web quản trị cho phép:

      + Quản lý, thêm mới, cập nhật, xóa bỏ các vùng hoạt động của dịch vụ.

      + Quản lý, thêm mới, cập nhật, xóa bỏ các liên kết vùng hoạt động của dịch vụ.

      + Quản lý mapping thông tin vùng và giá trị đặc trưng: LAC, Location number.

      + Cấu hình luật ràng buộc thuê bao được phép đăng ký vùng, được đổi vùng, phí chuyển vùng tùy thuộc theo chiến lược kinh doanh của nhà khai thác.

      + Đăng ký vùng, thay đổi vùng, xóa bỏ đăng ký vùng của thuê bao. Bao gồm trừ phí thay đổi dịch vụ vào tài khoản chính khách hàng.

- Tiếp nhận và xử lý yêu cầu đăng ký vùng, chuyển đổi vùng của thuê bao sử dụng dịch vụ thông qua SMS.

      + Gửi tin nhắn SMS thông báo cho khách hàng sử dụng dịch vụ.

- Kiểm soát khu vực hoạt động của máy đầu cuối từ phía nhà khai thác.

- Báo cáo thống kê:

      + Cung cấp các báo cáo về thuê bao sử dụng dịch vụ.

      + Các báo cáo về số lượng cuộc gọi của dịch vụ phân loại theo loại cuộc gọi trong vùng, ngoài vùng, cuộc gọi đầu tiên.

      + Các báo cáo về lịch sử đăng ký, thay đổi và xóa bỏ vùng của thuê bao.

Trụ sở Hà Nội

Địa chỉ : Tầng 3, tòa nhà Housing, 299 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: (024) 379.252.30 - Fax: (024) 397.252.31

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 30 Lê Văn Miến - Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. HCM

Tel: 0903 286 605

Liên kết

© 2012 Telsoft jsc., All rights reserved.