TelSoft liên tiếp ký kết nhiều hợp đồng mới trong các tháng cuối năm 2016

Trong những tháng cuối năm 2016, TelSoft đã liên tục ký kết nhiều hợp đồng với các công ty lớn. Cụ thể như sau:

    - Hợp đồng "Thuê phần cứng và tối ưu dữ liệu dịch vụ giá trị gia tăng" ký ngày 22/09/2016 với Trung tâm dịch vụ đa phương tiện và giá trị gia tăng Mobifone, thời gian thực hiện hợp đồng trong 5 tháng tại Phòng máy chủ trung tâm dữ liệu của công ty cổ phần Hạ tầng viễn thông CMC (gọi tắt là CTEL).  

   - Hợp đồng "Dịch vụ hỗ trợ thiết lập nghiệp vụ trên các hệ thống Đối soát cước" ký ngày 14/10/2016 với Trung tâm Tính cước và Thanh khoản MobiFone, thời gian thực hiện 16 tuần.

  - Hợp đồng "Dịch vụ hỗ trợ thiết lập nghiệp vụ trên các hệ thống Tính cước" ký ngày 18/10/2016 với Trung tâm Tính cước và Thanh khoản MobiFone, thời gian thực hiện 18 tuần.

  - Hợp đồng "Thuê dịch vụ phát hiện gian lận tin nhắn SMS A2P quốc tế bằng test SMS năm 2016" ký ngày 24/10/2016 với Trung tâm viễn thông quốc tế Mobifone, thời gian thực hiện 2 tháng, triển khai tại tòa nhà Mobifone Duy Tân, tầng 7, 5/82 Duy Tân, Hà Nội.

  - Hợp đồng "Thuê dịch vụ tổng hợp, phân tích số liệu báo cáo từ các hệ thống kỹ thuật của trung tâm VTQT" ký ngày 31/10/2016 với Trung tâm viễn thông quốc tế Mobifone, thời gian thực hiện 2 tháng, triển khai tại tòa nhà Mobifone Duy Tân, tầng 7, 5/82 Duy Tân, Hà Nội.

 - Hợp đồng "Sửa chữa chương trình trả thưởng khuyến khích tập trung" ký tháng 11/2016 với Công ty dịch vụ Mobifone khu vực 1, thời gian thực hiện 8 tuần, triển khai tại tòa nhà Mobifone Duy Tân, tầng 4, 5/82 Duy Tân, Hà Nội.

- Hợp đồng "Tích hợp tính cước dịch vụ truyền hình" ký ngày 15/11/2016 với Trung tâm Tính cước và Thanh khoản MobiFone, thời gian thực hiện 20 tuần, triển khai tại Hà Nội.

 - Hợp đồng "Thuê cung cấp giải pháp và tối ưu các hệ thống đảm bảo việc quản lý các dịch vụ GTGT của CSP" ký ngày 30/11/2016 với Trung tâm dịch vụ đa phương tiện và giá trị gia tăng Mobifone, thời gian thực hiện 1 tháng, triển khai tại tòa nhà Mobifone Duy Tân, tầng 4, 5/82 Duy Tân, Hà Nội.

- Hợp đồng "Nâng cấp phần mềm hệ thống báo cáo doanh thu phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh pha 3" ký ngày 12/12/2016 với Trung tâm Tính cước và Thanh khoản MobiFone, thời gian thực hiện 16 tuần, triển khai tại tòa nhà Mobifone Duy Tân, tầng 4, 5/82 Duy Tân, Hà Nội.

- Hợp đồng "Thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật phần mềm" ký ngày 12/12/2016 với Trung tâm Tính cước và Thanh khoản MobiFone, thời gian thực hiện 12 tháng, triển khai tại tòa nhà Mobifone Duy Tân, tầng 4, 5/82 Duy Tân, Hà Nội

- Hợp đồng "Xây dựng phần mềm quản lý điều hành Viện và đào tạo hướng dẫn sử dụng" ký ngày 13/12/2016 với Viện Pháp y Tâm thần Trung ương thời gian thực hiện 200 ngày, triển khai tại Viện Pháp Y Tâm Thần Trung Ương - xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội.

- Hợp đồng "Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật phần mềm - Phần công việc hỗ trợ nhóm các hệ thống phụ trợ cho hệ thống TC&QLKH"  ký ngày 23/12/2016 với Trung tâm Tính cước và Thanh khoản MobiFone, thời gian thực hiện 12 tháng, triển khai tại tòa nhà Mobifone Duy Tân, tầng 4, 5/82 Duy Tân, Hà Nội.

- Hợp đồng "Hỗ trợ hệ thống Report" ký ngày 27/12/2016 với Trung tâm Tính cước và Thanh khoản MobiFone, thời gian thực hiện 12 tháng, triển khai tại tòa nhà Mobifone Duy Tân, tầng 4, 5/82 Duy Tân, Hà Nội.

Để thực hiện các hợp đồng trên, TelSoft đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, đảm bảo các dự án hoàn thành cả về mặt tiến độ lẫn chất lượng 

Trụ sở Hà Nội

Địa chỉ : Tầng 3, tòa nhà Housing, 299 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: (024) 379.252.30 - Fax: (024) 397.252.31

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 30 Lê Văn Miến - Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. HCM

Tel: 0903 286 605

Liên kết

© 2012 Telsoft jsc., All rights reserved.