Hệ thống báo cáo doanh thu phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh Công ty REPORT

Hệ thống phần mềm thu thập và tổng hợp dữ liệu báo cáo doanh thu để phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Các chức năng chính của hệ thống gồm:

-        Phân hệ thu thập các nguồn dữ liệu doanh thu của toàn doanh nghiệp.
-        Phân hệ quản lý các tiêu chí đánh giá và tổng hợp dữ liệu doanh thu của doanh nghiệp.
-        Phân hệ tổng hợp dữ liệu.
-        Phân hệ báo cáo hỗ trợ điều hành sản xuất kinh doanh.
-        Phân hệ quản trị hệ thống.
-        Phân hệ báo cáo.
-        Phân hệ an toàn và bảo mật hệ thống.

Lợi ích của hệ thống:
-        Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về các nguồn phát sinh doanh thu cho doanh nghiệp để đưa ra các quyết định chính xác và tức thời trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh.

Trụ sở Hà Nội

Địa chỉ : Tầng 3, tòa nhà Housing, 299 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: (024) 379.252.30 - Fax: (024) 397.252.31

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 30 Lê Văn Miến - Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. HCM

Tel: 0903 286 605

Liên kết

© 2012 Telsoft jsc., All rights reserved.