Dịch vụ giám sát thuê bao cho Doanh nghiệp MFINDER

Dịch vụ cho phép xác định được vị trí thuê bao hiện tại và quá khứ hoặc lịch trình của thuê bao trong quá khứ thuê bao MobiFone trên lãnh thổ Việt Nam.

Thông tin vị trí thuê bao có thể được hiển thị bằng chữ viết (text) hoặc tích hợp vào bản đồ số thông qua GPS (đối với thiết bị đầu cuối sử dụng tính năng GPS) hoặc theo CellID của mạng MobiFone.

Hệ thống cho phép tự động lấy thông tin vị trí thuê bao được giám sát theo thời gian, tần suất tối thiểu 1h/1 lần hoặc x phút/1 lần. 

Hệ thống gồm các chức năng chính:

-          Quản lý chức năng hệ thống

-          Quản lý file properties

-          Theo dõi log thay đổi

-          Quản lý chính sách

-          Quản lý thay đổi; truy cập hệ thống

-          Quản lý địa chỉ; lịch truy cập

-          Quản lý người sử dụng và nhóm người sử dụng

-          Phân quyền giám sát trung tâm, chi nhánh

-          Quản lý thông tin doanh nghiệp, trung tâm, chi nhánh

-          Quản lý bảng giá cước

-          Quản lý bảng lịch giám sát

-          Các chức năng báo cáo

Lợi ích:

-          Chương trình giúp cho người quản trị hệ thống, các trung tâm, các chi nhánh vào quản lý các thông tin, thực hiện khai báo và kết xuất dữ liệu báo cáo.

-          Việc truy cập và khai thác thông tin được bảo mật tùy theo vai trò, nhiệm vụ của từng thành viên, đảm bảo phục vụ công cộng nhưng vẫn an toàn về các thông tin cần bảo mật.

Trụ sở Hà Nội

Địa chỉ : Tầng 3, tòa nhà Housing, 299 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: (024) 379.252.30 - Fax: (024) 397.252.31

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 30 Lê Văn Miến - Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. HCM

Tel: 0903 286 605

Liên kết

© 2012 Telsoft jsc., All rights reserved.