Hệ thống đối soát trạng thái thuê bao HLRC

Hệ thống đối soát trạng thái thuê bao giữa các nguồn số liệu Offline, Online, đưa ra danh sách sai lệch thuê bao giữa các nguồn số liệu.

Hệ thống gồm các chức năng chính:

-          Khai báo các đầu số thuộc quản lý của từng trung tâm

-          Khai báo các nguồn số liệu mà hệ thống HLRC sẽ thực hiện lấy dữ liệu

-          Khai báo và tra cứu các cờ HLR

-          Khai báo danh sách các cờ dịch vụ trên hệ thống

-          Khai báo danh sách điều kiện cờ dịch vụ của hệ thống

-          Cho phép NSD khai báo thông tin về các loại sai lệch giữa các hệ thống

-          Khai báo các loại thuê bao được quản lý trên hệ thống

-          Giới hạn dữ liệu báo cáo của NSD theo từng trung tâm

-          Khai báo các kịch bản đồng bộ sử dụng cho chức năng đồng bộ dữ liệu

-          Cho phép NSD nhập danh sách ngoài để thực hiện đối soát online

Lợi ích:

-          Cung cấp công cụ để người sử dụng đồng bộ lại trạng thái thuê bao sau khi xác định nguyên nhân.

 

Trụ sở Hà Nội

Địa chỉ : Tầng 3, tòa nhà Housing, 299 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: (024) 379.252.30 - Fax: (024) 397.252.31

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 30 Lê Văn Miến - Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. HCM

Tel: 0903 286 605

Liên kết

© 2012 Telsoft jsc., All rights reserved.