Hệ thống khóa mở tự động (nâng cấp pha 6)

Hệ thống Khóa mở tự động (KMTĐ) là hệ thống đón nhận bản tin NEIF từ hệ thống IN/ICC. Bản tin NEIF thể hiện các thay đổi trạng thái, tác động online của từng thuê bao trên IN/ICC. Việc xử lý bản tin NEIF và thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến các hệ thống khác liên quan giúp cho việc xử lý các nghiệp vụ như chặn cắt dịch vụ, chặn cắt thuê bao, chặn cắt thuê bao liên kết (Community) hay cập nhật thông tin tới các hệ thống quản lý thông tin thuê bao.

Các chức năng hệ thống:

- Phục vụ sản xuất kinh doanh: xóa thuê bao theo file, relay bản tin Neif theo đầu số, kết xuất dữ liệu bản tin NEIF offline,...

- Tiện ích hỗ trợ vận hành và khai thác: cảnh báo qua SMS, quản lý FTP server, các báo cáo thống kê phục vụ giám sát,...

- Bổ sung tiện ích hỗ trợ vận hành khai thác...

Trụ sở Hà Nội

Địa chỉ : Tầng 3, tòa nhà Housing, 299 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: (024) 379.252.30 - Fax: (024) 397.252.31

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 30 Lê Văn Miến - Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. HCM

Tel: 0903 286 605

Liên kết

© 2012 Telsoft jsc., All rights reserved.