Dịch vụ hỗ trợ thiết lập nghiệp vụ đáp ứng chuyển mạng giữ số

Mobile Number Portability (MNP) là Dịch vụ cho phép thuê bao chuyển từ nhà mạng này sang nhà mạng khác mà vẫn giữ nguyên số điện thoại.

MNP cho phép thuê bao lựa chọn nhà mạng một cách tự do và tạo ra sự cạnh tranh công bằng giữa các nhà mạng.

MNP đã được bộ Thông tin và truyền thông phê duyệt chủ trương và đưa ra lộ trình cho các doanh nghiệp viễn thông để sẵn sàng hoạt động vào năm 2017

Dịch vụ Chuyển mạng giữ số:

- Rà soát sửa đổi và thiết lập nghiệp vụ hệ thống TC&QLKH đáp ứng triển khai chuyển mạng giữ số

- Rà soát sửa đổi và thiết lập nghiệp vụ hệ thống CRM đáp ứng triển khai chuyển mạng giữ số

- Rà soát sửa đổi và thiết lập nghiệp vụ hệ thống Đối soát trạng thái thuê bao đáp ứng triển khai chuyển mạng giữ số

- Rà soát sửa đổi và thiết lập nghiệp vụ hệ thống Billing Gateway đáp ứng triển khai chuyển mạng giữ số

- Rà soát sửa đổi và thiết lập nghiệp vụ hệ thống HLR-Gateway đáp ứng triển khai chuyển mạng giữ số

Trụ sở Hà Nội

Địa chỉ : Tầng 3, tòa nhà Housing, 299 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: (024) 379.252.30 - Fax: (024) 397.252.31

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 30 Lê Văn Miến - Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. HCM

Tel: 0903 286 605

Liên kết

© 2012 Telsoft jsc., All rights reserved.