Logo
In trang này

Hệ thống quản lý đầu tư PM

Hệ thống quản lý đầu tư là hệ thống phần mềm nghiệp vụ hỗ trợ các doanh nghiệp quản lý thông tin và tiến độ các dự án đầu tư một cách hiệu quả.
Các module chức năng chính của hệ thống gồm:

-        Quản lý thông tin các dự án đầu tư
-        Quản lý quy trình nghiệp vụ thực hiện các dự án đầu tư
-        Quản lý tiến độ thực hiện các dự án đầu tư.
-        Phân hệ quản trị hệ thống
-        Phân hệ báo cáo
-        Phân hệ an toàn và bảo mật hệ thống

Lợi ích của hệ thống:

-        Hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp quản lý đẩy đủ thông tin các dự án đầu tư và tiến độ thực hiện của các dự án của mình đang quản lý.
-        Cung cấp những công cụ cảnh báo sớm cho người sử dụng trong trường hợp dự án đang có vấn đề cần phải giải quyết.
-        Cung cấp đầy đủ các báo cáo phục vụ yêu cầu SXKD
-        Nâng cao hiệu quả và tiết kiệm chi phí quản lý của các dự án đầu tư
-        Đảm bảo sự thành công của dự án
-        Kiểm soát quá trình thực hiện dự án

Bài mới nhất

FaLang translation system by Faboba