Logo
In trang này

Hệ thống quản lý thông tin công chức

Là hệ thống cung cấp một giải pháp tổng thể cho các cơ quan nhà nước theo dõi diễn biến của mỗi cán bộ CC, VC từ khi bắt đầu làm việc cho tới khi nghỉ hưu.

Giúp quản lý hồ sơ công chức hiệu quả, giảm chi phí, thời gian công sức, thuận tiện việc tra cứu và bảo mật hồ sơ công chức.

Cho phép quản lý toàn bộ thông tin, lý lịch công chức một cách nhanh chóng, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu đề ra của bộ nội vụ ban hành.

Chương trình có thể quản lý:

-        Quản lý hồ sơ thông tin lý lịch cán bộ

-        Quản lý hồ sơ thân nhân

-        Quản lý quá trình công tác

-        Quản lý biên chế, chức vụ, ngạch bậc

-        Quản lý lương, phụ cấp

-        Quản lý quá trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ

-        Quản lý khen thưởng, kỷ luật

-        Quản lý bảo hiểm xã hội

-        Quản lý quá trình công tác đảng, đoàn và đoàn thể khác

-        Quản lý quá trình điều động, bổ nhiệm

-        Quản lý tuyển dụng và bố trí công tác

-        Quản lý quá trình review đánh giá cán bộ

-        Quản lý nghỉ hưu

Bài mới nhất

FaLang translation system by Faboba