Hệ thống quản lý bán hàng tập trung

Hệ thống phần mềm quản lý bán hàng tập trung cung cấp giải pháp tổng hợp quản lý nghiệp vụ bán hàng và hỗ trợ quả lý sau bán hàng cho các doanh nghiệp viễn thống.

Các chức năng:

+ Phân hệ quản lý sản phẩm và dịch vụ
+ Phân hệ quản lý bán hàng
+ Phân hệ quản lý hóa đơn
+ Phân hệ quản lý hoa hồng khuyến mại
+ Phân hệ quản lý quỹ
+ Phân hệ quản lý kho
+ Phân hệ quản trị hệ thống
+ Phân hệ báo cáo
+ Phân hệ an toàn và bảo mật hệ thống

Lợi ích: 

+ Xây dựng hệ thống bán hàng thống nhất trên toàn công ty. Quản lý luồng thông tin về tài chính tiền tệ và hàng hóa thông suốt qua nhiều cấp.
+ Tin học hóa quá trình quản lý bán hàng, giảm thiếu tối đa sai sót và thất thoát hàng hóa, doanh thu.
+ Hệ thống dễ dàng kết nối với các hệ thống nghiệp vụ khác như như hệ thống Tính cước và Chăm sóc khách hàng, hệ thống EPIN, hệ thống kế toán, ..
+ Thông tin phục vụ việc quản lý, điều hành và thực hiện các chiến lược marketing được cập nhật nhanh chóng, chính xác, bao gồm cả dữ liệu chi tiết và các nguồn thông tin tổng hợp theo thời gian thực.
+ Đảm bảo nguồn thông tin trong suốt, đầy đủ và cập nhật.

Trụ sở Hà Nội

Địa chỉ : Tầng 3, tòa nhà Housing, 299 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: (024) 379.252.30 - Fax: (024) 397.252.31

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 30 Lê Văn Miến - Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. HCM

Tel: 0903 286 605

Liên kết

© 2012 Telsoft jsc., All rights reserved.